Här ser du vår måttkarta. De klänningar som finns inne i lager och har en storlek är efter dessa måtten.

Ska du göra en beställning så mät dig och se vilken storlek som passar annars går det även bra att välja måttsydd.